งานทำบุญครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลมนารมย์

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมนารมย์ได้จัดงานทำบุญ "ครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลมนารมย์" โดยมีคณะกรรมการ รพ.มนารมย์ และพนักงานร่วมในพิธี

On the 28th May 2011, Manarom Hospital celebrated the Manarom 5th Year Anniversary. The celebration began with religious ceremony, food offering to the monk, and ended with a staff and management party.