วันมนารมย์ ครบรอบ 4 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมนารมย์ได้จัดงาน "วันมนารมย์" ครบรอบ 4 ปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความเป็นกันเองสำหรับผู้มาร่วมงานทุกท่าน

นายแพทย์ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ชนะการประกวดวาดภาพ "คุณค่าสำนวนสุภาษิตและ คำพังเพยไทย" ทั้ง 4 ระดับ คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย

ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมงานก็เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง "เด็กสมาธิสั้น" โดย ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา และ พญ. อังคณา อัญญมณี
ซึ่งสามารถนำความรู้และแนวทางไปปฏิบัติกับสมาชิกที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ส่วนเด็กๆ ก็ได้รับความสุขสนุกสนานกับฐานกิจกรรมสร้างเสริมทักษะ จากนักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด ได้รู้จักวิธีฝึกสมอง ฯลฯ มีการสอนดัดลูกโป่งแฟนซี และรับรางวัลติดไม้ติดมือกันทุกคน

ด.ช. ธิติวุฒ โกมุทรัตนานนท์ (คม) อายุ 10 ปี มากด้วยความสามารถ ได้มาบรรเลงเพลงไทยเดิมจากการตีระนาด เล่นซออู้ ซอด้วงได้อย่างเพราะพริ้ง ทุกคนต่างชื่นชมที่เยาวชนไทยสนใจและอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ตั้งแต่ยังเด็ก

ด.ช. จินตการ ชาญชิต (กานต์) อายุ 13 ปี มาแสดงปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ได้อย่างวิเศษ

ผู้มาร่วมงานทุกท่าน ต่างได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และร่วมรับประทานอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย

โรงพยาบาลมนารมย์จะได้มีโครงการดีๆ เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมกันอีกในโอกาสต่อๆ ไป