งานทำบุญครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ 16 มิถุนายน 2559