กิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพจิต ที่การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

กิจกรรมงานบรรยาย เรื่อง 108 ปัญหาโรคการนอน (Sleep-Wake Disorders) และกิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพจิต ที่การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ โดยมี นพ. สุรชัย เกื้อศิริกุล ผู้อำนวยการคลินิกปัญหาการนอน และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

Mental health seminar and 108 problems about Sleep-Wake Disorders by Dr.Surachai Kuasirikul, M.D. at Metropolitan Electricity Authority on Wednesday 28 th October 2015