งานบรรยายเรื่อง 108 ปัญหาโรคการนอน (Sleep-Wake Disorders)

สิ่งที่ผู้เข้าฟังบรรยายได้รับ

  1. สาเหตุการนอนไม่หลับ เพื่อนำไปปรับพฤติกรรมให้นอนหลับดีขึ้น
  2. กลับไปปรับปรุงตัวเองในการนอน
  3. ได้รับความรู้และประทับใจการให้บริการของบุคลากรในโรงพยาบาล
  4. แนวทางการหายใจและการนอน แนะนำการพักผ่อน ดูแลสุขภาพตนเอง
  5. การปรับนิสัยการนอนหรือทักษะการนอนให้ไม่เป็นโรค การป้องกันหรือการดูแลสุขภาพเพื่อการนอนหลับที่ดี
  6. ความเข้าใจเพื่อจะปรับนิสัยความเป็นอยู่
  7. การปรับตัว ปรับเวลาในการนอน
  8. การนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพ
  9. ได้ความรู้เพิ่มขึ้น นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถแนะนำคนอื่นได้
  10. สามารถนำไปใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ ปรับการนอนให้ถูกวิธี ถูกใจมากๆ
  11. เทคนิคที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น
  12. ทำให้รู้ถึงสาเหตุการนอนกรนและรู้จักวิธีป้องกันและการรักษาของโรคนี้ นอกเหนือจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์การนอนของแต่ละคนได้
  13. เข้าใจเรื่องธรรมชาติของการนอนมากขึ้น
  14. ความรู้ที่จะนำไปปรับตัวให้กับบุคคลในครอบครัว อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน มีคนที่นอนปกติ กับอีกคนที่นอนไม่หลับเสมอๆ จะนำความรู้นี้ไปทดลองกับคนที่นอนไม่หลับ
  15. มีความรู้ ความเข้าใจในการนอน
  16. เข้าใจสาเหตุของการนอนกรน และการแก้ไขให้เป็นธรรมชาติ
  17. คุณภาพการนอน
  18. ดีมากๆ ความรู้ วิทยากรใจเย็นมาก
  19. รับทราบวิธีการหายใจ 4 – 7 – 8
  20. รู้จักนำมาใช้และปรับคุณภาพชีวิตได้
  21. ความรู้ความเข้าใจโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ วิธีฝึกเพื่อการนอนหลับที่ดี
  22. ได้เห็นคลิปตัวอย่าง กรณีต่างๆ ที่ไม่เคยได้รู้ เห็นมาก่อน / ได้รับความรู้มากขึ้นขณะบรรยาย
  23. การดูแลตนเองให้ดีขึ้น ความรู้เกี่ยวกับการนอน แนวทางดูแลตนเองในการนอนให้ดีต่อสุขภาพ
  24. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ Counseling กับ นศ. และบุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้ / สามารถแนะนำเทคนิคที่ดีในการนอนได้กับคนที่มีปัญหาการนอน ทราบถึงโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนอนไม่เคยทราบมาก่อน / มีช่องทางในการแนะนำ Case study ที่มีอาการนอนหลับในลักษณะแปลกๆ ในการรักษาที่ รพ.มนารมย์
  25. ได้รับประโยชน์ไปใช้ประยุกต์
  26. ได้ความรู้มาก และได้ชมภาพตัวอย่างของคนไข้โรคต่างๆ ที่หาชมได้ยาก
  27. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับ
  28. รู้มากขึ้นในการนอนหลับต่างๆ ว่ามีหลายแบบ