งานบรรยายเรื่อง"ให้สีสันระบายเด็กที่หัวใจ" โดย คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี นักศิลปบำบัด 8 มิถุนายน 2556

สิ่งที่ผู้เข้าฟังบรรยายได้รับ

 1. ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะและสีที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทั่วไป
 2. ได้รู้ว่าสีใดเหมาะสมกับเด็กในระดับใด
 3. เข้าใจเรื่องของสีที่สัมพันธ์กับการพัฒนาภายใน
 4. ความเข้าใจในการใช้สีสำหรับเด็ก ตามช่วงอายุ / อารมณ์ของสี
 5. นำไปปรับปรุงใช้กับเด็กๆ ภายในบ้าน มีประโยชน์มากค่ะ
 6. ได้เรียนรู้เรื่องสีในแง่มุมของสีที่แสดงให้เห็นจากความรู้สึก ซึ่งมีประโยชน์ในการสังเกตอารมณ์ของเด็กและสามารถช่วยส่งเสริมเด็กได้อีกด้วย
 7. สีแต่ละสีมีผลต่อารมณ์แตกต่างกันไป
 8. การใช้สีกับเด็กเล็กๆ
 9. ความรู้ในการใช้สีกับเด็ก
 10. ขอบคุณมากที่มีการอบรมดีๆ แบบนี้
 11. ได้รับประโยชน์จากการบรรยายเพื่อไปใช้ในการทำงาน