งานบรรยายเรื่อง "เปิดโลกแอสเพอร์เกอร์"โดย พญ. กมลชนก เหล่าชัยศรี 5 พฤษภาคม 2556


สิ่งที่ผู้เข้าฟังบรรยายได้รับ
 1. แนวทางในการปฏิบัติกับลูก สามารถทำ check list
 2. การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน เข้าใจตนเอง
 3. ได้ทราบภาวะอาการของแอสเพอร์เกอร์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน
 4. เข้าใจอาการแอสเพอร์เกอร์ รู้วิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง
 5. อาการแอสเพอร์เกอร์เป็นอาการแฝงในเด็กรุ่นปัจจุบันเยอะมาก แต่ไม่ค่อยมีใคร notice เพราะไม่เคยรู้จักด้วยทั้งนี้ทั้งหมดในเรื่องของปัญหาทางจิต แก้ได้ด้วยการรักษาใจด้วยกำลัง สติ สมาธิ แต่บางครั้ง บางทีไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผลการเยียวยาที่จะเกิดกับจิต จึงควรทำสมาธิแบบธรรมะคู่กับการปรึกษาและกระบวนการรักษาทางการแพทย์มนารมย์ จึงเกิดผลง่ายและเร็วขึ้น คุณหมอเหนื่อยน้อยลง
 6. มีมุมมองที่ละเอียด ลึกขึ้น ได้เห็นตนเองสามารถนำไปปรับใช้ มองคนอื่น มองโลกอย่างเข้าใจมากขึ้น
 7. ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
 8. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสังเกตลูก
 9. ได้ประโยชน์มากค่ะ เข้าใจภาวะของอาการนี้เพิ่มมากขึ้น
 10. ได้ทราบ criteria ของแอสเพอร์เกอร์ และ วิธีการแก้ไขหรือปรับปรุงค่ะ / แหล่งที่จะ refer
 11. ได้พบแนวทางในการปฏิบัติและปรับใช้กับเด็กที่เป็นแอสเพอร์เกอร์ และขั้นตอนในการดูแลเด็กแอสเพอร์เกอร์
 12. หลักคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแอสเพอร์เกอร์
 13. ทำให้พอจะเข้าใจได้ว่าต้องพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เขาทำว่าเกิดจากอะไร และไม่ถูกต้องก็ต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจและเราต้องมีความอดทนมากขึ้นกับเด็กแอสเพอร์เกอร์
 14. ความรู้ ความเข้าใจว่าอาการนี้เป็นเช่น  สามารถวิเคราะห์ได้ว่าลูกเป็นโรคนี้หรือเปล่า
 15. เข้าใจและรู้ถึงเด็กที่เป็นแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม มากขึ้นและน่าจะนำความรู้ไปใช้กับลูกที่เป็นอาการนี้ด้วย
 16. มีความเข้าใจลูกมากขึ้น (ต่อไปจะใช้อารมณ์น้อยลง)
 17. ความรู้ในการรับมือกับลูกที่เป็นแอสเพอร์เกอร์
 18. ความรู้และข้อคิดในการทำความเข้าใจและความรู้ในการดูแลลูก