งานบรรยายเรื่อง"เลี้ยงลูกในยุค Social Network " โดยคุณ อัจฉรา บุนนาค นักจิตบำบัดอาวุโส 2 มีนาคม 2556


สิ่งที่ผู้เข้าฟังบรรยายได้รับ
  1. การดูแลลูกในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่รู้สึกเน้นไปในเกมออนไลน์ Case Study ของวิทยากรน่าสนใจมากค่ะ
  2. การดูแลเด็ก
  3. ประสบการณ์ในการเจอเคสของวิทยากร น่าสนใจมากแต่ในหัวข้อหลัก อาจจะได้ประเด็นแค่เรื่องทั่วไปเท่านั้นเอง
  4. ประโยชน์จากการเลี้ยงลูกในสังคมเน็ตเวิร์ค
  5. ความรู้ – ข้อคิด – ประสบการณ์จากอาจารย์ วิทยากร
  6. รับรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาที่ดี
  7. ข้อคิดในการเลี้ยงลูก
  8. สไลด์สุดท้ายที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไอน์สไตน์กลัว ดีมากค่ะ ครอบครัวตัวเองเป็นอยู่
  9. มุมมอง แง่คิดใหม่ๆ