งานบรรยายเรื่อง "เรียนรู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้น" โดย นพ. รังสรรค์ สิทธิชัย 2 กุมภาพันธ์ 2556


สิ่งที่ผู้เข้าฟังบรรยายได้รับ

 1. ความรู้เบื้องต้นต่างๆ เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น
 2. ได้รู้เกี่ยวกับเคสสมาธิสั้นเพิ่มเติม
 3. ได้รู้ว่าลูกหลานมีภาวะสมาธิสั้นจริงหรือไม่ ให้การดูแลหรือไปหาแพทย์ได้เหมาะสม
 4. ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจโรคนี้มากขึ้น
 5. เข้าใจคำว่า สมาธิสั้น และอาการข้างเคียงอย่างชัดเจน
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับ ADHD
 7. มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น และเข้าใจในตัวลูกมากขึ้น เข้าใจเด็กอื่นๆ มากขึ้น
 8. ได้เข้าวใจภาวะสมาธิสั้นมากขึ้น และคาดว่าน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีประโยชน์มากๆ
 9. ประโยชน์การดูแลเด็กที่มีสมาธิสั้น เพื่อช่วยเหลือและดูแลเด็กรอบตัว
 10. เข้าใจลักษณะเด็กของสมาธิสั้นมากขึ้น วิธีการสนับสนุนให้เด็กมีความจดจ่อต่อเนื่อง
 11. การรู้จัก การสังเกต รู้จักการพิจารณาเด็กว่าเด็กมีสมาธิสั้นหรือเปล่า
 12. ได้ความรู้ทางแพทย์เพราะไม่มีพื้นด้านนี้
 13. ความรู้เพิ่มเติมในการจัดการและวางแผนสำหรับเด็กที่มีสมาธิสั้น
 14. วิธีการที่จะปฏิบัติและพัฒนาเด็กสมาธิสั้น จะทำอย่างไรให้เด็กสนใจมากขึ้น
 15. ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น
 16. ได้รับความรู้และข้อสังเกตเมื่อได้สัมผัสกับเด็กที่มีลักษณะดังกล่าว จะรู้จักปรับตัวทำให้เข้ากับพวกเขาและเข้าใจในพฤติกรรมของเขามากขึ้น
 17. ประโยชน์ในการเลี้ยงลูกเป็นอย่างมาก
 18. ทราบถึงปัจจัยเลี้ยงลูกในเด็กสมาธิสั้น การส่งเสริมดูแลเข้าใจและการวินิจฉัยเบื้องต้นของอาการเด็กสมาธิสั้น
 19. ความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนและปัญหาคำถามจากชีวิตจริงของผู้ปกครองที่สามารถนำแนวทางไปแก้ไขได้
 20. แนวทางการรักษาและวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น รู้และเข้าใจเด็กสมาธิสั้นมากขึ้น