ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี นพ. ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ และ พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

A visit from Chevronthailand on 21 th January 2015