พญ.สิริพัชร เพิงใหญ่
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลสตูล
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress Related Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)

  • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)


 
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
09.00 - 17.00 น.
อังคาร
09.00 - 19.00 น.
 
พฤหัสบดี
09.00 - 19.00 น.
 
ศุกร์
09.00 - 17.00 น.
 

 

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com