พญ. ปรารถนา เจรียงประเสริฐ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
   
ประวัติการทำงาน :
 
  แพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 โรงพยาบาลเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  แพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   

กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation) • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • อยู่ไม่นิ่ง
 • • ภาวะปัญญาอ่อน
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • พัฒนาการล่าช้า

  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
 • • นอนไม่หลับ

 • • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
 • • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์

  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ปัญหาทางเพศ
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ


 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
    ( Assessment for Sex Change Operations)
  • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)
  • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พฤหัสบดี
09.00 - 17.00 น.
 
ศุกร์
10.00 - 18.00 น.
 
เสาร์
09.00 - 16.00 น.
 
อาทิตย์
09.00 - 15.00 น.
 
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com