พญ.พงษ์สุดา ป้องสีดา
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
 
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลน่าน
  แพทย์ประจำโรงพยาบาล อ.นาน้อย จ.น่าน
  แพทย์ประจำบ้าน จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลน่าน
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics and movement Disorders)

  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD)

  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)

  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก

  • ปัญหาครอบครัว


  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง

  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์

  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

  • อยู่ไม่นิ่ง

  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)
  • คู่สมรสบำบัด,คู่บำบัด (Couple or Marital Disorders)
  • ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
  • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)

 • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์
09.00 - 18.00 น
เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
อาทิตย์
08.00 - 11.00 น
เฉพาะสัป ดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com