นพ.พลภัทร สิโรดม
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์กองบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ารักษาพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลอาภาภรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชทั่วไป
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness Related Psychiatric Disorders)

  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's disease)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนันุ

 

 

 

 

 


 • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)








   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์
14.00 - 18.00 น.
 
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com