นพ.ภัทรพล ตั้งเจตนาพร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลตราด
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  นายแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตแพทย์ผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

 • • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism and Autism spectrum disorder, ASD)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)•
  •   ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • ปัญหาด้านความรัก
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)


 •  

   

การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์ 09.00 - 12.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com