นพ.ณัฐพล จงสุขวรากุล
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทย์ประจำบ้านภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์
   
ประวัติการทำงาน :
จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
  จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
   
   
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's disease)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)

  • คู่สมรสบำบัด,คู่บำบัด (Couple or Marital Disorders)
  • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่ (Substance Dependence Treatment)

 
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
16.30 - 19.30 น.
เสาร์
14.00 - 17.00 น.
 

 

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com