นพ.ชัยพร วิศิษฏ์พงศ์อารีย์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาลัยนวมินทราธิราช
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics and movement Disorders)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ (Developmental Delay)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
 • • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
 • • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
 • • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด / พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ภาวะปัญญาอ่อน
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
 • • 

  • 

 
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์
13.00 - 17.00 น.
(เฉพาะเสาร์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

 

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com