ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics) มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
  อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลมุกดาหาร
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  จิตแพทย์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ( สคสช.) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชทั่วไป
  เวชศาสตร์ครอบครัว
  เวชศาสตร์ป้องกัน
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress Related Disorders)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics and movement Disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ปัญหาทางเพศ
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ขาดหรือหมดความรู้สึกทางเพศ
  • หลั่งน้ำกามเร็ว
  • อวัยวะเพศไม่ตอบสนอง
 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)

  • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)
 
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อาทิตย์
08.00 - 12.00 น.

 

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com