จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม
ชื่อ - นามสกุล นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร
สาขาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชผู้ใหญ่

ภาษา ไทย อังกฤษ