ภาพบรรยากาศ งานบรรยาย เรื่อง ไขปัญหาอัลไซเมอร์

ภาพบรรยากาศ งานบรรยาย เรื่อง ไขปัญหาอัลไซเมอร์ โดย พญ. อุมามน พวงทอง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 08.3 ณ ห้องประชุมมนารมย์
Workshop & semina "Alzheimer's disease" by Umamon Puangthong, M.D. at Manarom Hospital 13 October 2012.