กิจกรรม "ส่งรักให้น้อง...ปีที่ 2" จากโรงพยาบาลมนารมย์

เนื่องในวันมนารมย์ปี 2556 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรม "ส่งรักให้น้อง...ปีที่ 2" โดยบริจาคสิ่งของให้แก่น้องๆ มูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่น จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
พญ. จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์, นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

To Children with love from Manarom on 23 November 2013 at Foundation for children at Samutsongkhram Province.