อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557

อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557 โรงพยาบาลมนารมย์ วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงพระโขนง