อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2556

อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2556 โรงพยาบาลมนารมย์ วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงพระโขนง