อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2555

อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2555 โรงพยาบาลมนารมย์ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (บางเขน)