ประมวลภาพงานทำบุญครบรอบ 6 ปี โรงพยาบาลมนารมย์

โรงพยาบาลมนารมย์ จัดงานทำบุญครบรอบ 6 ปี แห่งการให้บริการ โดยมี พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ และ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ
พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นยังได้จัดพิธีมอบรางวัล "ขวัญใจมนารมย์" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และรับประทานอาหารร่วมกัน
ภายใต้บรรยายกาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา